Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

ciupciup
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viamoai moai

January 13 2020

ciupciup
ciupciup
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanelife insanelife
ciupciup
3736 d9be
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanelife insanelife
ciupciup
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viainsanelife insanelife
ciupciup
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
5734 c7f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
4296 3b0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
3589 e1b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainsanelife insanelife
ciupciup
ciupciup
3580 739e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
0008 9006
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
0004 8e74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

January 12 2020

ciupciup
9180 7585 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht
ciupciup
3189 af6a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadunkellicht dunkellicht
ciupciup
5346 97ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht
ciupciup
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
ciupciup
2459 8a59 500
Reposted frommiischa miischa viamoai moai
ciupciup
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viamaddaleinee maddaleinee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl