Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

ciupciup

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli

January 26 2020

ciupciup
8998 48f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
ciupciup
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
3159 4a1b 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viamoai moai

January 15 2020

ciupciup
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viamoai moai

January 13 2020

ciupciup
ciupciup
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanelife insanelife
ciupciup
3736 d9be
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanelife insanelife
ciupciup
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viainsanelife insanelife
ciupciup
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
5734 c7f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
4296 3b0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
3589 e1b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainsanelife insanelife
ciupciup
ciupciup
3580 739e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
0008 9006
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
ciupciup
0004 8e74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

January 12 2020

ciupciup
9180 7585 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadunkellicht dunkellicht
ciupciup
3189 af6a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadunkellicht dunkellicht
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl