Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

ciupciup
3353 515f
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
ciupciup
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
ciupciup
0833 9fb8 500
ciupciup
1534 4169
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

August 17 2019

ciupciup
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialaparisienne laparisienne
ciupciup
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai vialaparisienne laparisienne
ciupciup
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaparisienne laparisienne

August 15 2019

ciupciup
6547 0786
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ciupciup
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ciupciup
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne
ciupciup
5590 b894 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
ciupciup
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
ciupciup
8313 960a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
ciupciup
0954 b400 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

August 08 2019

ciupciup
6999 783d 500

August 03 2019

ciupciup
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
ciupciup
8562 3289 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
ciupciup
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
ciupciup
2146 67ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

August 02 2019

ciupciup
4084 85a2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl